Opskrivning som lejlighedssøgende på C-listen er lukket.

Foreningen fører en ekspektanceliste over lejlighedssøgende, således at den først indtegnede på ekspektancelisten går forud for de senere indtegnede efter følgende princip:


  1. Andelshavere (A-liste) har førsteret
  2. Dernæst børn af andelshavere (B-liste) og
  3. Til sidst andre (C-liste).

Se de opdaterede lister i Egne dokumenter.

Der betales et gebyr på kr. 100,- årligt for C-listemedlemmer.

Det påhviler ansøgeren selv at sørge for indbetalingen, der skal være foretaget senest den 31. marts, for at bevare pladsen på listen!

Indbetaling foretages som en indbetaling på indbetalingskort til:

+01< +3002802<

Husk at skrive din mailadresse i tekstfeltet!

Såfremt en lejlighed bliver sat til salg, vil alle på C-listen blive informeret pr. mail.