Opskrivning som lejlighedssøgende på C-listen er lukket.

Foreningen fører en ekspektanceliste over lejlighedssøgende, således at den først indtegnede på ekspektancelisten går forud for de senere indtegnede efter følgende princip:


- andelshavere (A-liste) har førsteret,
- dernæst børn af andelshavere (B-liste)
- og derefter andre (C-liste).

Se de opdaterede lister i Egne dokumenter.

Der betales et gebyr på kr. 100,- årligt for C-listemedlemmer. Det påhviler ansøgeren selv at sørge for indbetalingen, der skal være foretaget senest den 31. marts, for at bevare pladsen på listen!

Indbetaling foretages som en indbetaling på indbetalingskort til:

+01< +3002802<

Husk at skrive din mailadresse i tekstfeltet!

Såfremt en lejlighed bliver sat til salg, vil C-listen blive informeret pr. mail.