Kontakt bestyrelsen

Anders Agensø

Formand

Henrik Kjederqvist

Bestyrelsesmedlem

Bo Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Anni-Elisabeth Johansen

Bestyrelsesmedlem

Allan Matthiesen

Bestyrelsesmedlem

Helen Matthiesen

Bestyrelsesmedlem

Maria Flodgaard Barkov

1. suppleant

Pernille Hvalsøe Kjær

2. suppleant